PLAN DYŻURÓW ROD ,,Wiarus – Sezam”

Lp.

Rodzaj Dyżuru

Miejsce

Odpowiedzialny

Data

Czas

 

1.

stały

Biuro ROD

Prezes /Wiceprezes

drugi czwartek miesiąca

od 18 do 19

 

2.

telefoniczny

-

Członkowie Zarządu

od poniedziałku do piątku

od 18 do 19

 

3.

okolicznościowe

Biuro ROD

Skarbnik

według harmonogramu zbiórek opłat określonym odrębnym ogłoszeniem

4.

specjalny

-

Elektryk

według potrzeb, awarii

pod telefonem

 

5.

specjalny

-

Społeczny inspektor ogrodowy

według potrzeb

pod telefonem

 

Uwaga:
- spotkania z działkowcami w okresie wakacyjnym po wcześniejszym umówieniu telefonicznym,
- telefony osób odpowiedzialnych znajdują się na tablicy ogłoszeń,
- w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dodatkowego spotkania w biurze ROD, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym,